Hippotherapie

Bij jezelf blijven, leren en groeien... Daar gaan we voor! Een boodschap voor onszelf, onze kinderen en iedereen in je omgeving. Straal maar vandaag want jij bent elke dag een beetje een betere jij dan gisteren

Binnen Farasia werken we met kinderen via hippotherapie (EAT – Equine assisted therapie). Hierbij gaan we doelgericht  met het paard als medium  therapeutisch aan de slag om de motorische-, cognitieve-, sensorische –, emotionele- , sociale en leervaardigheden te versterken, uit te breiden en fysische revalidatie mogelijk te maken.

Waarbij we inzetten op het spelenderwijs bijleren en ervaren. We werken met de talenten en kwaliteiten van het kind en maken ruimte om te groeien, te ademen en stil te staan. En te luisteren wat het hart nodig heeft. De paarden zijn hier onze belangrijkste partner.

Waarom therapie met paarden?

Paarden helpen kinderen om zichzelf en hun omgeving beter te begrijpen. Ze stralen rust uit, ze zijn een vriend zonder oordeel dat bereid is om te luisteren en je te ondersteunen in belangrijke beslissingen. Ze leggen gevoelens en blokkades bloot. En helpen kinderen om op een zachte manier te leren omgaan met (non)-verbale communicatie, grenzen, leiderschap, vertrouwen, emoties… maar even goed een plek durven innemen.

Tijdens het werken met de paarden worden al de zintuigen aangesproken, staan we samen met het kind stil bij het hier en nu en bij onszelf te zijn. De driedimensionale beweging  van het paard spreekt het lichaam aan tijdens het rijden op houding, evenwicht en bewegingspatronen. Het paard ondersteund het kind om te durven, nieuwe dingen te proberen. En daarnaast wordt leren gemakkelijker omdat de focus niet op het leren ligt maar op het paard en het contact met het paard. Zonder het gevoel te hebben er aan te moeten werken, worden belangrijke vaardigheden toch versterkt.

Dit alles omkadert door een positieve, rustige en groene omgeving in de gezonde buitenlucht.

Hoe verloopt het?

Tijdens een  intakegesprek maken we tijd om elkaar te leren kennen, bekijken we welk traject het beste bij jullie past.  En beslissen we samen waar we naar toewerken. Daarnaast wordt er al een moment met de paarden voorzien.

Een traject bestaat uit minimum 5 sessies van 1u.

De sessies gaan steeds door op afspraak in onderling overleg.

Interdisciplinaire samenwerkingen zijn mogelijk o.a. met kinesist, ergotherapeut, logopedist, andere therapeuten, CLB…

Onze trajecten

Sawa

– iedereen gelijk –

Revalidatie- en bewegingstherapie

Heeft je kind het moeilijk om het ritme van de klas te volgen? Leerproblemen? Heb je het gevoel  het gemoed van je kind aangetast is? Wil je je kind graag extra leermomenten aanbieden in een rustige omgeving? Heeft je kind nood aan een plek om zichzelf te zijn zonder een label? Is jouw kind aan het revalideren? Wil je de capaciteiten van je kind versterken? Wil je kijken wat je kind kan bereiken als er geen druk achter zit?

Binnen ons traject “iedereen gelijk” gaan we aan de slag met de kwaliteiten en talenten van je kind. Het paard is onze teamspeler, motivator en ondersteuner. De vriend die het leuk maakt om te leren. We zetten de helende kracht van de paarden in om spelenderwijs en met plezier te werken aan verschillende vaardigheden. Alles wat we doen is gericht op het versterken van vaardigheden. Van het poetsen, het werk naast het paard tot het rijden.

In dit traject werken we aan motorische-, cognitieve-, sensorische –, emotionele- , sociale en leervaardigheden, samenwerken, grenzen …. Maar ook aan fysische revalidatie zoals evenwicht, coördinatie,(grove en kleine) motoriek, visuele vaardigheden, houding, spierversterking,…

Voor elk kind met een revalidatieproces, een beperking  fysiek/mentaal, gedrags- en leerproblemen,  ASS, ADHD, …

Lijkt het iets voor jouw kind?

Kujiamini

– Vertrouwen in jezelf –

Weerbaarheidstraining

Raakt jouw kind snel gefrustreerd als het niet loopt zoals hij/zij het wil? Heeft jouw kind last van angsten die hem/haar verlammen? Vindt jouw kind het moeilijk om zich uit te drukken, te vertellen er in zich om gaat?  Voelt jouw kind zich onbegrepen? Heeft je kind onverklaarbare woedeaanvallen? Vertoont je kind gedrag van perfectionisme?

We gaan graag binnen het traject “vertrouwen in jezelf” aan de slag met wat het kind  hier en nu aangeeft en nodig heeft. We willen een moment creëren voor het kind om spelenderwijs samen te ervaren, te voelen en te begrijpen. Zodat het kind in zijn kracht kan staan met het paard als partner, luisterend oor, de onvoorwaardelijke vriend en ondersteuner.  Door te kijken naar de interactie tussen kind en paard, werken we aan de relatie, de (non-)verbale communicatie en bouwen respect en vertrouwen op. Samen kijken we hoe het kind kan omgaan met belemmerende gedachten, gevoelens… Hoe kunnen we grenzen aangeven en plek in nemen? Hoe het kind zijn kracht kan terug vinden tijdens moeilijke momenten. Het paard wordt hier de katalysator in het leerproces. Het paard is onze leermeester om meer inzichten te krijgen in hoe te handelen. Ze laten zien wat er echt in het kind omgaat en waar de blokkades zitten. Het paard helpt vertalen wat het kind niet altijd gezegd krijgt. Zodat er naar oplossingen kunnen gezocht worden binnen het gezin.

Voor elk kind in een emotioneel moeilijke situatie, die niet het gevoel heeft zichzelf te kunnen zijn. Voor kinderen met een laag zelfbeeld, angsten, negatieve gevoelens, perfectionisme…

Lijkt dit iets voor jouw kind?